Privacy Verklaring

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij een akkoord op de de privacy verklaring wordt er toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens waaronder: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, geboortedatum, e-mail en eventuele bijzonderheden waaronder medicijnen en allergieën.

Verder wordt er toestemming gegeven voor het maken van foto’s van huid en/of nagels, waarbij het auteursrecht van de foto’s bij BeautyCare Joyce komt te liggen, wat inhoud dat BeautyCare Joyce deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken.

Voor welke doelen worden bovenstaande persoonsgegevens gebruikt?

  • Je e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardags e-mail
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van BeautyCare Joyce
  • Je ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden”  worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
  • foto’s van je huid en/of nagels kunnen worden gebruikt op de website/blog van BeautyCare Joyce, op Social Media en in een fotoalbum voor in de beautysalon.

Derden

BeautyCare Joyce verstrekt je (persoons)gegevens niet aan derden, met uitzondering van het nieuwsbriefprogramma waarmee, de nieuwsbrieven en verjaardags e-mail wordt verstuurd en tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je (persoons)gegevens verwerken in opdracht van BeautyCare Joyce, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je (persoons)gegevens. 

Bewaartermijn

BeautyCare Joyce verwerkt en bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 3 maanden na je laatste bezoek aan de beautysalon of tot het moment dat je verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt BeautyCare Joyce opnieuw om toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse van BeautyCare Joyce kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. BeautyCare Joyce zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door BeautyCare Joyce en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij BeautyCare Joyce een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@beautycarejoyce.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pas-poortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BeautyCare Joyce wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons